“Luulest lugudeni” on ühine vestlusõhtu näitlejanna ja luuletaja Anne-Mai Tevahiga. Rännak kahe sarnase maailmavaatega inimese lapsepõlvest tänasesse hetke. Me vestleme läbi oma lugude teineteise ja publikuga ning loeme ette oma luulet ja proosat nii, et see kõik moodustab sidusa terviku.